Inne zwierzęta prehistoryczne
Data Temat
2012-02-16 18:27 Limnoscelis
2012-02-16 18:18 Zygozaur
2012-02-15 18:07 Dromornis
2012-02-15 18:00 Abichites
2012-02-14 07:12 Afrops
2012-02-14 07:02 Saurophthirus
2012-02-13 17:51 Argentawis
2012-02-13 17:09 Asteroceras
2012-02-12 11:20 Euphoberia
2012-02-12 11:17 Saccocoma
2012-02-12 10:58 Terataspis
2012-02-12 10:51 Czekanowskites
2012-02-12 10:42 Pikaia
2012-02-12 09:05 Hoplites
2012-02-09 18:30 Paradoxides
2012-02-09 17:52 Imitoceras
2012-02-08 18:00 Orobates
2012-02-08 17:54 Clonograptus
2012-02-07 18:39 Ichtiornis
2012-02-07 18:36 Prionozuch
2012-02-06 17:54 Gigantoproductus
2012-02-06 17:32 Inaria
2012-01-02 17:30 Belemnopsis
2012-01-02 17:12 Spriggina
2012-01-02 17:04 Jamna
2012-01-02 16:39 Aspidella
2012-01-02 16:31 Megarachne
2011-12-09 09:28 Jaekelopterus
2011-12-09 09:21 Pterygotus
2011-12-09 07:47 Gastornis
2011-12-09 07:23 Platyhystriks
2011-12-09 07:03 Megalodon
2011-12-08 16:33 Diadektes
2011-12-08 16:16 Artropleura
2011-12-08 16:01 Elginerpeton
2011-12-08 15:47 Hesperornis
2011-12-08 12:30 Ogygoptynx
2011-11-24 18:32 Arandaspis
2011-11-24 18:26 Anomalocaris
2011-11-24 18:10 Kretoksyrina
2011-11-24 17:54 Beelzebufo
2011-11-23 17:54 Dunkleosteus
2011-11-23 17:36 Formicium
2011-11-05 04:31 Eogyrinus
2011-03-30 14:51 Mastodonzaur
2011-03-25 17:50 Diania
2011-03-08 14:27 Hybodus
2011-03-08 14:02 Ichtiostega
2011-03-08 13:18 Meganeura
2011-02-28 15:33 Wasze ulubione płazy, ryby i mięczaki